"Out of the box"

7e Congres Integrale Psychiatrie
22 maart 2017 - MartiniPlaza

De zorg is volop in beweging. Dit vraagt om een nieuwe benadering. Onder leiding van dagvoorzitter Jacobine Geel, voorzitter GGz Nederland, bieden de hoofdsprekers op dit congres een andere kijk op psychiatrie, gezondheid, chronische ziekte en spiritualiteit.

Log in voor de evaluatie.Evaluatie & certificaat

Out of the box

Plenaire lezingen

Rogier HoendersDr. Rogier Hoenders, psychiater: Tien jaar integrale psychiatrie; wat heeft het ons gebracht?

Tien jaar geleden opende Lentis het eerste centrum integrale psychiatrie (CIP) van Nederland. Sindsdien is het gegroeid tot een afdeling met ruim 30 medewerkers waar meer dan 2000 patiënten in behandeling zijn (geweest).

Rogier licht de uitgangspunten en praktische toepassing van integrale psychiatrie toe. Vervolgens laat hij aan de hand van Routine Outcome Monitoring (ROM) data zien wat het effect ervan is.

Rogier Hoenders is psychiater, senior onderzoeker en manager inhoudelijke zaken bij het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) van Lentis. Hij is tevens deelopleider volwassenenpsychiatrie van Lentis en voorzitter van het organiserend comité van het congres integrale psychiatrie.

 

 

Damiaan Denys2Prof. Dr. Damiaan Denys: Psychiatrie; discipline van de normale abnormaliteit.

Wat is normaal en wat is abnormaal? Waarom vinden we het normaal om geld te betalen om naar mensenetende zombies op een filmscherm te kunnen kijken, terwijl we druk rondrennende kinderen die niet naar de juf luisteren, abnormaal vinden?

Waarom vinden we het normaal dat mensen van geslacht veranderen en abnormaal als mannen op het werk een rok dragen? Wat is normaal en wat is abnormaal? En vooral: wie bepaalt dat? Damiaan bespreekt de impact van normaliteit en abnormaliteit op de hedendaagse psychiatrie.

Damiaan Denys studeerde filosofie en geneeskunde. Hij is als hoogleraar psychiatrie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en als neurowetenschapper aan het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen (KNAW-NIN). Hij is sinds april 2016 voorzitter van de NVvP.

 

 

H. PijlProf. Dr. Hanno Pijl: Keer diabetes om met voeding.

De landbouw- en industriële revoluties hebben ons leven fundamenteel veranderd. Hoewel de veranderingen veel goeds brachten, hebben ze ook een keerzijde.

Hanno vertelt het verhaal van een moderne zondeval. Onze voorkeur voor zoet, zout, veel en lui is diep geworteld in ons evolutionaire verleden. Onze intellectuele ontwikkeling bracht de techniek om maximaal in die biologisch gedreven behoeften te voorzien. We creëerden ons eigen paradijs, dat zich echter in sommige opzichten nu tegen ons keert.

Hanno Pijl is internist-endocrinoloog en hoogleraar Diabetologie in het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij is lid van de Gezondheidsraad en voorzitter van het Partnerschap Overgewicht Nederland. De relatie tussen voeding en chronische ziekten heeft zijn speciale belangstelling.

 

 

Machteld HuberDr. Machteld Huber; Een nieuw, dynamisch concept van gezondheid en de uitwerking naar ‘Positieve gezondheid’.

Iedere arts zweert of belooft bij zijn of haar afstuderen met de eed van Hippocrates om (tevens) ‘gezondheid te bevorderen’. Maar feitelijk is het daar in de medische studie nauwelijks over gegaan. Machteld gaat in op de vraag wat ‘gezondheid’ eigenlijk inhoudt en of iedereen daar hetzelfde over denkt.

Vervolgens doet zij een appél op (medische) professionals om breder te denken dan vanuit het biomedische model en daagt zij haar gehoor uit om mee te denken en daarover van gedachten te wisselen.

Machteld Huber is van oorsprong huisarts. Beïnvloed door haar eigen ziekte werd zij onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut in Driebergen, en ging zij werken met ernstig beschadigde mensen. Zij ontwikkelde een nieuw, dynamisch concept van gezondheid, dat zij uitwerkte tot het brede begrip ‘Positieve gezondheid’. Hierop promoveerde zij in 2014.

 

 

Lama Michel Rinpoche2Lama Michel Rinpoche: Spiritualiteit in de gezondheidszorg

Spiritualiteit lijkt op het eerste gezicht weinig te maken te hebben met (geestelijke) gezondheidszorg. Ook heeft het een zweem van vaagheid. Toch blijkt uit onderzoek dat zingeving / spiritualiteit sterk gerelateerd is aan gezondheid en daarmee een essentiële pijler van welbevinden is.

Mede daarom roepen steeds meer beroepsorganisaties op om dit onderwerp te integreren in de psychiatrische zorg. Lama Michel bespreekt hoe spiritualiteit de gezondheid kan verbeteren en op welke manier we hieraan zelf kunnen bijdragen.

Lama Michel Rinpoche
is Boeddhistische monnik en meditatie leraar met een Braziliaanse achtergrond. Hij geeft les in diverse Boeddhistische centra over de wereld, maar vooral in centra van de Lama Gangchen World Peace Foundation in Brazilië en Italië.