"Out of the box"

7e Congres Integrale Psychiatrie
22 maart 2017 - MartiniPlaza

De zorg is volop in beweging. Dit vraagt om een nieuwe benadering. Onder leiding van dagvoorzitter Jacobine Geel, voorzitter GGz Nederland, bieden de hoofdsprekers op dit congres een andere kijk op psychiatrie, gezondheid, chronische ziekte en spiritualiteit.

Log in voor de evaluatie.Evaluatie & certificaat

Out of the box

Workshops

Wytze vd ZwaagWorkshop 1: Meditatie en EEG.

Met behulp van eenvoudige meetapparatuur (EEG en Hart Ritme Variabiliteit) kan zichtbaar worden gemaakt hoe door meditatie, veranderingen in het functioneren van de hersenen en het hart plaatsvinden en hoe deze informatie kan worden gebruikt als feedback methode om vaardigheden als concentratie en compassie te vergroten.

Dit zal tijdens deze workshop worden gedemonstreerd met mensen die ervaring hebben in meditatie en zij die dat niet hebben.

Tevens zal een overzicht worden gegeven van een serie onderzoeken die in de 90-er jaren werd gestart in een samenwerkingsverband tussen een wetenschappers en boeddhistische monniken (Mind and Life Institute).

Deze onderzoeken laten zien dat meditatie in het algemeen positieve effecten heeft op verschillende gebieden van ons functioneren.

Door: Wytze van der Zwaag. Hij is klinisch psycholoog/psychotherapeut, werkzaam in Streekziekenhuis Hardenberg, in zijn eigen praktijk, en als docent neurofeedback in Nederland en Zurich.

 


Glenn HelbergWorkshop 2: De relaties met jezelf en de ander.

Vooral in een (multiculturele) wereld waarin mensen bij elkaar zijn die in verschillende contexten zijn opgegroeid, is het van belang het begrip empathie nader te bezien. Meestal wordt met empathie zoiets bedoeld als ‘de ander goed begrijpen of aanvoelen’.

Tijdens deze workshop wordt een andere kijk op empathie gepresenteerd. De nadruk wordt gelegd op het zodanig aanwezig zijn dat de ander zichzelf kan begrijpen. Je afvragen hoe die ander zich verhoudt tot de verschillende aspecten in en "van" zichzelf, en hem of haar laten merken dat jij dit aanvoelt of begrijpt.

Vooral de manier waarop je als behandelaar met deze vorm van empathie kan werken, krijgt veel aandacht.

Door: Glenn Helberg. Hij werkte aanvankelijk als huisarts op Curaçao en specialiseerde zich later tot (transcultureel) psychiater in Nederland. Momenteel is hij vrijgevestigd psychiater en is hij hoofdbehandelaar van het ETT, Expertise Centrum Transculturele therapie.

 

Workshop 3: Respectvol verplegen in de GGz.


Thomas RaemdonckPieter Loncke

 

 

 

 

 Het is vanzelfsprekend dat hulpverleners ‘respectvol’ in (zorg)relaties staan. Maar wat betekent ‘respectvol’ in deze context? En lopen we niet veel kansen mis door respect als iets ‘gewoons’ te zien? Pieter Loncke en Thomas Raemdonck nodigen hulpverleners uit om bewuster met ‘respect’ om te gaan in hun werkveld. 


Op creatieve wijze belichten zij de meerwaarde daarvan en wijzen ze op de kansen die dit met zich meebrengt. Het boek ‘Respectvol verplegen in de ggz’ (Loncke & Capoen, 2015, Amsterdam: Boom) vormt het kader van hun presentatie.

Door: Pieter Loncke en Thomas Raemdonck. Pieter is psychiatrisch verpleegkundige op de eenheid jongvolwassenkliniek binnen de Kliniek Sint – Jozef te Pittem. Thomas is werkzaam als verpleegkundige in de Kliniek Sint-Jozef (centrum voor psychiatrie en psychotherapie) Pittem op de eenheid ASP (angst-, stemmings- en persoonlijkheidsproblemen).

 

Anton HafkenscheidWorkshop 4: Complementariteit van of binnen de therapeutische relatie.

De therapeutische relatie wordt binnen de moderne GGZ vooral gezien als voorwaardenscheppend: tussen patiënt en therapeut moet een vertrouwensband zijn en de patiënt moet zich gerespecteerd voelen, om de methoden en technieken, werkzaam te kunnen laten zijn. 

Tijdens deze workshop staat de opvatting centraal dat de therapeutische relatie het eigenlijke instrument tot verandering is. De transdiagnostische modellen op psychopathologie en therapie van Kiesler en Safran staan centraal.

Deze modellen worden vooral praktisch gedemonstreerd met behulp van rollenspel van door de deelnemers ingebrachte casuïstiek.

Door: Dr. Anton Hafkenscheid. Hij is klinisch psycholoog-psychotherapeut bij Arkin/Sinaï Centrum, de Joodse GGZ in Amersfoort en Amstelveen. Verder werkt hij als supervisor, auteur en docent.

 

Jacqueline2Workshop 5: Een andere kijk op CGT; zingeving, inspiratie, veerkracht en psychologische flexibiliteit.

CGT bestaat niet alleen uit geprotocolleerde behandelingen en vermindering van klachten. Het richt zich ook op menselijk lijden; niet als stoornis, maar als gegeven van het menselijk bestaan. Vervolgens kan worden gewerkt aan zingeving, inspiratie en veerkracht en aan het versterken van behulpzaam gedrag.

Binnen Acceptance and Commitment Therapy wordt, vanuit de positie van gelijkwaardigheid tussen cliënt en therapeut, gewerkt aan psychologische flexibiliteit en het leren het beste te maken van de mogelijkheden en ingewikkeldheden die ons dagelijks bestaan met zich meebrengt. 

Door: Jacqueline A-Tjak. Zij is als klinisch psychologe, psychotherapeute en supervisor werkzaam bij PsyQ Zaandam. Naast behandelen doet zij onderzoek naar en publiceert zij over ACT en traditionele CGT bij mensen met een depressie.

 

Workshop 6: Innovatie in de oncologie.

IrmiEC WaarsenburgFrits

De medische wetenschap is volop op zoek naar nieuwe inzichten en strategieën om kanker beter te kunnen genezen en vaker te voorkómen. Sommige waardevolle behandelopties die op dit moment nog “out of the box” zijn, zullen wellicht ooit een plaats krijgen binnen de reguliere medische “box”. 


Dit proces gaat echter traag. Alternatieve en complementaire verklaringen en strategieën die mogelijk een bijdrage kunnen leveren worden soms kritisch of zelfs vijandig benaderd.

Tijdens deze workshop wordt hierop ingegaan. Welke andere omgevingsfactoren dan roken, zonexpositie en alcohol zijn naast genetische predispositie bepalend in het ontstaan van kanker? Welke verstandige strategieën ter ondersteuning van het lichaam en de geest in de preventie en behandeling van kanker, zijn nog “out of the box”, maar verdienen een plaats “in the box”?

Door: Prof Dr. Frits Muskiet, emeritus hoogleraar Klinische Chemie UMCG, Drs. Irmi Klijntunte, psychiater en ervaringsdeskundige, Drs. Elkana Waarsenburg, huisarts en kaderarts palliatieve zorg.

 

Workshop 7: Herstellen met HART voor de GGZ

De GGZ verkeert in financiële en morele nood. Het huidige zorgstelsel is een knellend keurslijf geworden waarin de mens (zorgverlener, cliënt én familie) niet meer tot zijn recht komt.

Nog even en zorgverleners zijn meer tijd achter de computer kwijt, met rapporteren, classificeren, lijsten afvinken, tijd bijhouden, dan we in echt menselijk contact aan de cliënt, aan de familie, aan elkaar en onszelf besteden.

Dit is de tijd om veerkracht te tonen: ‘get rid of the box’! Ons doel is onveranderd: goede zorg bieden zodat onze cliënt zo snel mogelijk en zo volledig herstelt en wij voldoening hebben van ons werk. Hoe krijgen we dat in deze tijd voor elkaar?

Tijdens deze workshop staan we stil bij onze oorspronkelijke drijfveer om dit werk te doen. Wat is jouw persoonlijk (herstel)verhaal? Waarom doe je wat je doet? Waarom doe je het nu nog? Hoe houd je dit vast? Hoe zorg je goed voor jezelf? Hoe kunnen wij met bevlogenheid ons werk blijven doen in een systeem waar de werkdruk hoog is, waar ‘tijd geld is’? Wat kunnen we leren van de theorie die Stichting HerstelTalent ontwikkelde over zelfregulatie en identiteit? Het begrip veerkracht speelt hierin een centrale rol.

Tijdens de workshop gaan wij met de deelnemers aan de slag aan de hand van 3 stappen: bewustwording, inzicht en actie. Daardoor hopen wij het cultiveren van (zelf)compassie praktisch en tastbaar te maken.

Na afloop van de workshop:

  • ben je je weer bewust van je eigen motivatie, idealen, passie voor het vak
  • weet je wat (zelf)compassie inhoudt en waarom het belangrijk is
  • weet je dat je veerkracht kunt leren ontwikkelen en hebt ook een indruk over hoe dat zou kunnen
  • heb je concrete handvatten gekregen om met compassie beter (samen) te werken

Door: Irene van de Giessen directeur van Stichting HerstelTalent; een zelfregiecentrum in Dishoek (Zeeland). Daarnaast is ze bestuurder van Kenniscentrum Phrenos en adviseur van de afdeling Ernstige Psychische Aandoeningen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, en Remke van Staveren, sociaal psychiater en initiatiefnemer van HART voor de GGZ, werken met passie en vanuit compassie in een Nieuwe GGZ.