"Out of the box"

7e Congres Integrale Psychiatrie
22 maart 2017 - MartiniPlaza

De zorg is volop in beweging. Dit vraagt om een nieuwe benadering. Onder leiding van dagvoorzitter Jacobine Geel, voorzitter GGz Nederland, bieden de hoofdsprekers op dit congres een andere kijk op psychiatrie, gezondheid, chronische ziekte en spiritualiteit.

Log in voor de evaluatie.Evaluatie & certificaat

Out of the box

De (G)Gz in Crisis

Zesde congres Integrale Psychiatrie - 6 maart 2015


De (Geestelijke) Gezondheidszorg (G)Gz lijkt in crisis.


Vanwege de noodzaak de GGz duurzaam toegankelijk te houden zijn ingrijpende bezuinigingen gaande, er dreigt een afrekencultuur te ontstaan wanneer niet voldaan wordt aan checklists, er zijn steeds veranderende verzekeringssystemen en er bestaat een diagnostisch systeem (DSM 5) waar niemand meer vertrouwen in lijkt te hebben.

GGz Nederland berekende recent dat in de GGz 1 miljard euro (!) verloren gaat aan bureaucratie. Politiek en verzekeraars denken dat het steeds beter zal gaan, maar ondertussen bezwijken professionals onder administratie en regelgeving en dreigt de ziel uit de GGz verloren te gaan.

In de somatische zorg gaat het weinig beter. Er zijn de afgelopen jaren al grote veranderingen geweest maar in 2015 staan er meer voor de deur. Decentralisatie van ouderenzorg en jeugdzorg naar eerste lijn en gemeenten, een nieuwe bekostigingsstructuur voor huisartsen en integrale tarieven voor medisch-specialistische zorg komen op ons af.

Voor hulpverleners bestaat er een continue druk om sneller en beter te werken en door centralisatie moeten patiënten steeds verder reizen voor behandelingen.

Hoe kan je als professional nog ‘zorgzaam’ zijn terwijl je steeds meer ‘productie’ moet draaien? Hoe tijd en aandacht hebben voor het unieke verhaal van de patiënt in een tijd van hokjes en koker denken? Hoe houden we onze creativiteit en bezieling bij steeds meer werkdruk en administratie?

Als het zo doorgaat dreigen persoonlijke aandacht, tijd om een goede werkrelatie en een positieve uitkomstverwachting te laten ontstaan, en creativiteit uit de (G)Gz te verdwijnen. Dat mag niet gebeuren. De zorg heeft hulp nodig en daar willen wij met dit congres een bijdrage aan leveren. U toch ook?

We hebben een rijke diversiteit aan (inter)nationale experts uitgenodigd om op basis van hun eigen expertise nieuwe ideeën en oplossingen aan te dragen vanuit het perspectief van wetenschap, diagnostiek, behandeling, preventie en organisatie.

Prof. dr. Jim van Os, één van Nederlands meest bekende en invloedrijke psychiaters, was betrokken bij het tot stand brengen van DSM 5, maar heeft er ook stevige kritiek op. Hij stelt een aantal oplossingen voor op het gebied van onderzoek, diagnostiek en organisatie van de GGz.

Prof. dr. Dean Ornish is gelauwerd als één van de zes internationale pioniers van de integrale geneeskunde en werd beroemd met zijn onderzoek dat aantoonde dat hart en vaatziekten en prostaatkanker kunnen genezen door uitsluitend leefstijlveranderingen. Hij zal een nieuwe visie op behandelen bespreken die ‘leefstijl geneeskunde’ wordt genoemd.

Dr. Sonia Lupien is expert op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar stress. Haar onderzoek onderstreept het belang van meer aandacht voor stressreductie, preventie en een gezonde leefstijl.

Prof. dr. Linn Getz, huisarts en hoogleraar duurzame en preventieve geneeskunde zal de organisatie en cultuur van de gezondheidszorg bespreken vanuit het perspectief van de huisarts en een pleidooi houden voor een integrale visie op geneeskunde.
Naast deze plenaire lezingen worden er in een achttal workshops diverse nieuwe visies en behandelingen besproken die mogelijk bijdragen aan het oplossen van de problemen waarmee de zorg kampt.

Psycho-oncologie / samenwerken bij kanker ( Dr. Martin Appelo en Drs. Gerwin Witvoet)
De onderlinge verbondenheid van lichaam en geest / mind-bodymedicine ( Drs. Elkana Waarsenburg en Drs. Irmi Klijntunte)
Wetenschappelijk onderzoek naar preventieve en integrale geneeskunde ( Dr. Erik Baars en Dr. Miek Jong)
Voorschrijven van kruiden en supplementen / complementaire medicatie ( Prof. dr. Frits Muskiet en Drs. Jan Willem Louwerens)
Spiritualiteit / zin- en betekenisgeving ( Dr. Rogier Hoenders en Drs. Janita Hulzinga)
Induceren van gezonde leefstijlveranderingen / running therapy en ademhaling ( Dr. Bram Bakker en Koen de Jong)
Integrale kinder- en jeugdpsychiatrie ( Drs. Pauline van Dijl)
Integrale psychiatrie bij volwassenen ( Drs. Bregje Hartogs).
We begrijpen dat de problemen na dit congres niet opgelost zullen zijn. Maar we verwachten wel dat deze dag inspiratie en energie zal geven om samen op zoek te gaan naar oplossingen voor de huidige crisis in de gezondheidszorg.

Het organiserend comité,

Martin Appelo, psycholoog
Rogier Hoenders, psychiater (vz)
Elkana Waarsenburg, huisarts
Alice Til, congres coördinator
Petra Vellinga, congres secretariaat