"Out of the box"

7e Congres Integrale Psychiatrie
22 maart 2017 - MartiniPlaza

De zorg is volop in beweging. Dit vraagt om een nieuwe benadering. Onder leiding van dagvoorzitter Jacobine Geel, voorzitter GGz Nederland, bieden de hoofdsprekers op dit congres een andere kijk op psychiatrie, gezondheid, chronische ziekte en spiritualiteit.

Log in voor de evaluatie.Evaluatie & certificaat

Out of the box

Interconnectedness

Lustrumcongres Integrale Psychiatrie, 20 april 2012
 

Lustrumcongres Integrale Psychiatrie from Tom Nugteren on Vimeo.

Interconnectedness

Na vier succesvolle congressen, presenteren wij met groot genoegen het eerste lustrumcongres integrale psychiatrie, met als thema ‘onderlinge verbondenheid’, ofwel interconnectedness.

Integrale psychiatrie is het toepassen van reguliere, complementaire en alternatieve geneeswijzen op basis van (1) wetenschappelijk onderzoek naar veiligheid en effectiviteit, (2) de wensen en voorkeuren van de patiënt en (3) de professionele expertise van de therapeut.

Daarbij staat de therapeutische relatie centraal, is het focus gericht op welzijn en gezondheid en wordt er gewerkt vanuit een holistisch perspectief in een healing environment.

Onderlinge verbondenheid is een thema dat op veel manieren is uit te leggen. Het kan gaan over de verbondenheid van lichaam en geest, de relatie tussen specifieke en aspecifieke behandelfactoren maar ook over het verband tussen grote sociaal maatschappelijke problemen zoals milieuvervuiling, oorlogen, schuldencrises en terrorisme. In dit congres wordt onderlinge verbondenheid vooral belicht vanuit het perspectief van (geestelijke) gezondheid.

Rupert Sheldrake benadert het thema vanuit zijn biologische theorie over morfogenetische velden. Hij zal met Andrew Weil, een van de grondleggers van de integrale geneeskunde, in dialoog gaan over het verband tussen deze theorie en de (integrale) geneeskunde. Binnen de Boeddhistische psychologie is interconnectedness sterk gerelateerd aan (de beoefening van) compassie. Lama Michel Rinpoche zal dit toelichten en met Paul Gilbert, die het belang onderstreept van compassie voor de geestelijke gezondheid vanuit het perspectief van evolutie en westerse psychologie, in dialoog gaan. Erik van den Brink en Frits Koster bieden in hun workshop een kennismaking met de ‘compassietraining’, een verdiepingscursus voor cliënten die al bekend zijn met mindfulness beoefening. Steve Goldfinger licht toe hoe volgens hem het verlies van besef van onderlinge verbondenheid bijdraagt aan de vervuiling en teloorgang van ons ecosysteem (ecocide). Patricia Gerbach en Richard Brown demonstreren mind body technieken die het vermogen om verbondenheid te ervaren, herstellen wanneer het beschadigd is door trauma. Lama Gangchen, Lama Michel, Dr Fukai en Dr Ciren demonstreren het Tibetaanse systeem, waarin geneeskunde en spiritualiteit onderling sterk verbonden zijn.

Velen hebben tijdens meditatie (of in andere staten van veranderd bewustzijn) een gevoel van verbinding of ‘versmelting’ met ‘iets transcendents’ ervaren. Dit kan diepe indruk maken en gaat soms gepaard met een sterk veranderd ‘sense of self’ en een vervaging van ego grenzen. Dit kan naast persoonlijke groei en inzicht, ook een (spirituele) crisis of zelfs psychopathologie teweeg brengen. Hans Gerding zal verduidelijken hoe zo'n spirituele crisis en psychopathologie van elkaar te onderscheiden zijn.

Karin Wagenaar en Jaap Zoetmulder belichten het thema interconnectedness vanuit systemisch perspectief. Zij geven een workshop over Emotionally Focused Therapy. Verder zijn er workshops van Martine Busch over complementaire interventies voor (psychiatrisch) verpleegkundigen en van Richard Bruggeman, Carin Meijer en Caroline ten Brink over reguliere en complementaire interventies bij schizofrenie. Onder leiding van Martin Appelo is er een sessie over wetenschappelijk onderzoek binnen de (geestelijke) gezondheidszorg waaruit het belang van onderlinge verbondenheid blijkt.

Naast deze inhoudelijke onderwerpen, zal het thema onderlinge verbondenheid in diverse vormen van social media tot uiting komen voorafgaand, tijdens en na het congres. Volg ons op Twitter, u vindt ons op twitter.com/CongresIP, voor congresgerelateerde berichten; gebruik svp de hash-tag #cip2012


Het organiserend comité,

Rogier Hoenders, psychiater
Martin Appelo, psycholoog
Elkana Waarsenburg, huisarts
Bregje Hartogs, psycholoog
Karen van der Ploeg, psycholoog
Erik van den Brink, psychiater